Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • 18 januari 2016 |
  Meer dan 30 overheden, bedrijven en organisaties zeggen behoefte te hebben aan een landelijke informatievoorziening voor leegstand. Dat blijkt uit onderzoek van Geonovum en het Kadaster. Partijen die de behoefte voor een landelijke informatievoorziening voor leegstand onderschrijven zijn onder meer: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Kamer van Koophandel, Planbureau voor de Leefomgeving, de Waarderingskamer, 6 gemeenten en 3 provincies.
 • 15 december 2015 |
  Zelf een sensor bouwen. Hoe moeilijk is dat? Op 7 december organiseren Gemeente Nijmegen, de HAN en het platform Making Sense for Society in samenwerking met onder andere de TU Delft, Wageningen Universiteit, HAS en Robert Kieboom een event waarop het zelf maken van een sensor centraal stond.
 • 27 november 2015 |
  De stabiliteit van de infrastructuur, (dreigende) dijkverschuivingen of de ontwikkeling van de blauwalg in plassen en meren? Om dat goed (en actueel) in kaart te brengen wordt steeds vaker gebruikgemaakt van drone- en satelliettoepassingen. Maar ook in het veiligheidsdomein rukken drones en satellieten op, bijvoorbeeld bij het opsporen van vermiste personen, het meten van schadelijke stoffen bij een brand of de openbare ordehandhaving bij grootschalige evenementen of demonstraties.
 • 11 november 2015 |
  Burgerkracht, innovation hacks, basisprincipes voor een smart city. Op 29 oktober kwam het allemaal voorbij in de zevende bijeenkomst van het platform Sense for Society | een living lab voor het internet of everything. We waren te gast in Zwolle, waar Maarten Veeger, eenheidsmanager Ontwikkeling & Strategie bij de gemeente, ons welkom heette. 'Technologie gaat het leven steeds meer beheersen, maar wat weten we er eigenlijk van? En wat kunnen we er mee? Zwolle kiest voor het met technologie versterken van het DNA van de stad', aldus Maarten Veeger. Dat DNA van Zwolle is burgerkracht.
 • 1 november 2015 |
  Eind oktober was Geonovum voor het eerst aanwezig op de W3C meeting. Linda van den Brink was namens Geonovum afgevaardigd. Zij is actief als editor in de OGC/W3C Spatial Data on the Web werkgroep, die in Sapporo, Japan een tweedaagse werksessie had. De W3C meeting werd bezocht door zo’n 500 mensen. Slechts een klein aantal Nederlandse organisaties is lid.

Pagina's