Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • 6 september 2015 |
  Op één dag bijgepraat worden over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot geo-informatie. Ontwikkelingen onder meer op het gebied van bouwen, de Omgevingswet, smart cities, INSPIRE, linked data, leegstand vastgoed en standaarden. Bijna 300 vakgenoten en specialisten waren woensdag 2 september afgekomen op derde Open Geodag, die in een vol en gezellig Media Plaza in Utrecht werd gehouden.
 • 9 juli 2015 |
  De razendsnelle ontwikkelingen in sensortechnologie en het internet van mensen en dingen maken het mogelijk om meer te meten en delen dan ooit tevoren. Niet alleen officiële meetpunten leveren sensordata. Iedere burger is in potentie een sensor. Voor de inpassing van deze ontwikkelingen in de nationale geo-informatie infrastructuur zijn nog vele vragen te beantwoorden. Het living lab biedt een open platform aan bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen om gezamenlijk vragen en knelpunten op te pakken voor innovatie.
 • 19 juni 2015 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. De OGC kandidaatstandaard SensorThings API is een standaard die bedoeld is voor Internet of Things applicaties. Het is een lichtgewicht, eenvoudige interface specificatie, gebaseerd op REST en JSON, waarmee applicatieontwikkelaars kunnen communiceren met apparaten die verbonden zijn aan het internet, zoals sensoren. De SensorThings API zorgt ervoor dat ontwikkelaars de protocollen van de verschillende apparaten niet meer hoeven te kennen.
 • 28 mei 2015 |
  Op 24 juni organiseert het Living Lab for the Internet of Everything een symposium bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst presenteren sprekers als Maurice Geraets van NXP Semiconductors en Jaap-Henk Hoepman van Radboud Universiteit Nijmegen hun kennis en ervaring met het Internet of Everything en de toepassing ervan in steden en organisaties. In de middag kan je aanschuiven in één van de volgende werksessies of mee op excursie:
 • 9 april 2015 |
  Geonovum maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk, ontwikkelt de standaarden die daarvoor nodig zijn, en helpt de overheid geo-informatie beter te benutten. Eén van de manieren waarop zij dat doet is door open netwerken te organiseren rondom innovaties. Op dit moment zijn er drie van die open netwerken actief: Making Sense for Society; een Living Lab for the Internet of Everything, het Platform Linked Data Nederland en de 3D Special Interest Group met daaronder het initiatief 3D Doorbraak. Hoe kunnen deze innovaties de overheid van pas komen? Wat is daar voor nodig?

Pagina's