Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • 7 oktober 2015 |
  Op 29 oktober organiseert het living lab for the Internet of Everything een symposium in Zwolle. De Gemeente Zwolle vertelt deze dag hoe zij sensor technologie inzetten voor een gezondere en aangenamere stad. Verder op het programma: de ervaringen en uitkomsten van de data science hackathon on health van eind augustus, een lezing over de governance van smart cities en een introductie op de smart city ranking monitor. In de middag zijn er werksessie van onder meer de werkgroep privacy en standaarden en de smart city ranking monitor.
 • 2 oktober 2015 |
  Wanneer ben je een slimme stad? En hoe slim ben je dan eigenlijk? Is dat te meten? De International Organiszation for Standardization (ISO) heeft een standaard voor Smart cities ontwikkeld. Daarin worden steden vergeleken door 17 thema’s te onderzoeken, waaronder economie, energie, milieu, water en afval. In het living lab gaan we nu ook met deze monitor aan de slag. Op de bijeenkomst in Zwolle op 29 oktober is er een presentatie en workshop over deze tool.
 • 30 september 2015 |
  Zelf een sensor bouwen. Hoe moeilijk is dat? Op 7 december organiseren Gemeente Nijmegen, de HAN en het living lab Making Sense for Society in samenwerking met onder andere de HAS en Robert Kieboom een event waarop het zelf maken van een sensor centraal staat. In verschillende workshops kan je een sensor bouwen. Bijvoorbeeld voor het meten van lucht- of waterkwaltiteit. Ook zie je hoe je deze sensordata via internet kan delen. Verder zijn er demo's van onder meer ontwikkelaars van low-cost sensoren en robots die sensoren gebruiken om zich zelfstandig door een ruimte te bewegen.
 • 17 september 2015 |
  In juli verscheen in het vakblad Stadwerk een artikel van Jan Luijten van Gemeente Nijmegen en Rijk Willemse van LaVerbe over citizen science en het monitoren van de leefomgeving. Vanuit het Living lab for the Internet of Everything zijn wij betrokken bij deze Nijmeegse aanpak. Een samenvatting van het artikel:
 • 6 september 2015 |
  Op één dag bijgepraat worden over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot geo-informatie. Ontwikkelingen onder meer op het gebied van bouwen, de Omgevingswet, smart cities, INSPIRE, linked data, leegstand vastgoed en standaarden. Bijna 300 vakgenoten en specialisten waren woensdag 2 september afgekomen op derde Open Geodag, die in een vol en gezellig Media Plaza in Utrecht werd gehouden.

Pagina's