Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

  • 21 nov 2017
    GIN organiseert het congresprogramma voor de Geobuzz in samenwerking met diverse organisaties. Het thema zal dit jaar zijn: ‘Geo versnelt’. Wij zijn als community aan het versnellen en het gebruik van geo-informatie versnelt processen. Zie voor meer informatie de Geobuzz website
  • 22 nov 2017
    GIN organiseert het congresprogramma voor de Geobuzz in samenwerking met diverse organisaties. Het thema zal dit jaar zijn: ‘Geo versnelt’. Wij zijn als community aan het versnellen en het gebruik van geo-informatie versnelt processen. Zie voor meer informatie de Geobuzz website