Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • Artikel: Smart citizens 4 smart ruimte - exploring new horizons for co-creating the city of the future
 • Brochure: Meten voor een gezonde stad
 • Folder: Introductie op het Living Lab for the Internet of Everything
 • Folder: Meet uw stad, uniforme stadsindicatoren
 • Infographic: De slimme stad weet wat er waar speelt
 • Infographic: De slimme stad weet wat er waar speelt - integraal
 • Infographic: Ingredienten voor slimme toepassingen
 • Infographic: Locatietechnologie voor slimme steden
 • Infographic: Slimme toepassingen voor slimme steden
 • Masterclass: 24-09-2014 OGC SensorThings API (slides)
 • Nieuwsbrief: 2015, februari Living Lab for the Internet of Everything
 • Nieuwsbrief: 2015, juli Living Lab for the Internet of Everything
 • Nieuwsbrief: 2015, mei Living lab for the Internet of Everything
 • Nieuwsbrief: 2015, september Living Lab for the Internet of Everything
 • Nieuwsbrief: 2016, september Making Sense for Society
 • Nieuwsbrief: Platform Making Sense for Society
 • Presentatie: 10 ingredienten voor Smart Cities
 • Presentatie: 10 ingredients voor Smart Cities
 • Presentatie: 2015-02-04 Dagje Strand
 • Presentatie: 2015-02-04 Privacy en geo - Bastiaan van Loenen
 • Presentatie: 2015-02-04 Rob van Kranenburg en Mr en Mrs Gray
 • Presentatie: 25-09-2014 AiREAS Eindhoven
 • Presentatie: 25-09-2014 Steve Liang - overal sensoren
 • Presentatie: 25-09-2014 Sven Schade (JRC) - Smart city landschap
 • Presentatie: 25-09-2014 Tinus Kanters - Stratumseind
 • Presentatie: 3-4-14 living lab Introductie Michel Grothe
 • Presentatie: 3-4-14 living lab iSPEX, Hester Volten, RIVM
 • Presentatie: 3-4-14 living lab Marcel van Raaij, RIVM
 • Presentatie: Wat is een smart city? [workshop Metropoolregio - 8 juni 2015]