Het Forum Standaardisatie is de instelling die adviseert over het gebruik van open standaarden. Het Forum voert het beheer over de lijst open standaarden. De lijst bevat aanbevolen en verplichte ('pas toe of leg uit') open standaarden. Het Forum Standaardisatie beheert deze lijst met open standaarden voor de publieke sector en alle organisaties die publieke taken uitvoeren. Forum Standaardisatie beheert niet de standaarden zelf, dat doen standaardisatieorganisaties. Geonovum beheert de geo-standaarden.

Het Forum Standaardisatie bevordert digitale samenwerking (interoperabiliteit) tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Dit zorgt ervoor dat verschillende digitale systemen steeds beter op elkaar zullen aansluiten, en dat gegevens makkelijker te delen zijn. Het gebruik van open standaarden speelt hierbij een belangrijke rol.

De geo-standaarden in beheer bij Geonovum staan op de ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst: