Waar staat Geonovum voor en wat houdt ons bezig? In de brochure Geonovum in vogelvlucht nemen we je mee in onze activiteiten.

Kern van ons werk is verbinden. Verbinden van gegevens, van ambities, van mensen en van organisaties. Over hoe dat werkt, vertellen vier mensen dit die in de praktijk ervaren: Daan Swart van Rivm, Hans Postema van de Gasunie, Paul Geurts van Gemeente Nijmegen en Clemens Portele van Interactive Instruments.

Bekijk de brochure