Met sensoren worden apparaten bedoeld voor het meten van stoffen in water, grondsamenstellingen, grondwater, luchtverontreiniging, etc. Deze sensoren hebben ook een positie en de resultaten van de metingen dienen uitgewisseld te kunnen worden. Voor deze uitwisseling van meetwaarden ofwel "observations en measurements" is een internationale standaard beschikbaar.

Standaarden en specificaties met betrekking tot rasterdata en sensordata
Internationale standaarden / specificaties Europese profielen Nederlandse profielen
Observations & Measurements - XML implementation versie 2.0    
Zie ook