De vector representatie wordt gebruikt voor het vastleggen van discrete fenomenen waarin de geometrie van een object wordt beschreven met behulp van primitieven zoals: punt, lijn en vlak (2D) of met volumes(3D). De geometrische basistypes voor vectorgegevens worden gedefinieerd in ISO 19107 middels een geometrie model. In deze standaard worden ook primitieven gedefinieerd voor topologisch modelleren waarbij de onderlinge relaties tussen geografische objecten expliciet worden vastgelegd.

ISO 19107 bevat een uitgebreid scala aan geometrische types terwijl er in de praktijk doorgaans een zeer beperkte subset gebruikt wordt. Het Open Geospatial Consortium (OGC) heeft een subset, simple features profile, van ISO 19107 gedefinieerd die voor vrijwel alle toepassingen voldoende is. Ook binnen Nederland is het simple features profile een zinnige inperking van ISO 19107. Een uitzondering moet gemaakt worden voor cirkelbogen. Historisch worden veel geo-objecten in Nederland met cirkelbogen beschreven terwijl cirkelbogen geen deel uitmaken van het simple feature profile 3.1.1. Voor ISO 19136:2007 (GML 3.2.1) is er een simple features profile (OGC 10-100r3, 2011-05-24, version 2.0) beschikbaar dat wel voldoet aan de eisen en wensen van Nederland (inclusief bogen).

Voor vectordata is Geography Markup Language (GML) het belangrijkste gestandaardiseerde uitwisselformaat. In opkomst is daarnaast GeoJSON.

Standaarden en specificaties met betrekking tot vectordata
Internationale standaarden/specificaties Europese profielen Nederlandse profielen
ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial Schema INSPIRE: Guidelines for the encoding of spatial data Voor ISO 19136:2007 (GML 3.2.1) is er een simple features profile (OGC 10-100r3, 2011-05-24, version 2.0) beschikbaar dat voldoet aan de eisen en wensen van Nederland (inclusief bogen).
OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Specification, version 3.1.1    

OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding standard, version 3.2.1 (= ISO19136:2007)

OpenGIS Geography Markup Language (GML), version 3.3

   
OpenGIS City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard, version 2.0