Visualisatie

 • 15 april 2015 |
  Tijdens het overleg van de programmaraad op 31 maart jl. is de geheel vernieuwde versie van het Raamwerk van Geo-Standaarden vastgesteld. Het raamwerk is teruggebracht tot een document als naslagwerk waarin de grondbeginselen en relaties rondom de Nederlandse Geo-Standaarden zijn vastgelegd. De actuele, aan wijziging onderhevige informatie met betrekking tot deze standaarden is, voor zover dat nog niet zo was, verplaatst naar de Geonovum website.
 • 18 januari 2015 |
  Webrichtlijnen en geo-informatie. Lang is het een combinatie geweest van water en vuur. Dat leidde óf tot onvolledige (kaartloze) websites óf tot websites van overheden die niet in alle gevallen voor iedereen toegankelijk waren. Op initiatief van Geonovum en ICTU is gewerkt aan een handreiking waarmee alle partijen uit de voeten kunnen en bovendien levert het een aanpak op om geo-informatie op een toegankelijke manier in te zetten voor online communicatie.   
 • 6 januari 2015 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Momenteel ligt de kandidaatversie 2.3 van KML in consultatie. KML is een standaard voor het weergeven van locaties en geo-objecten in web- en mobiele kaartapplicaties zoals Google Maps en Google Earth. Versie 2.3 bevat uitbreidingen met functionaliteit:
 • 8 oktober 2013 |
  Om de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie op websites te borgen, moeten overheidswebsites rekening houden met de webrichtlijnen. Het toepassen van geo-informatie vraagt - net als bijvoorbeeld het plaatsen van video materiaal - speciale aandacht. Om drempels weg te nemen bij het publiceren van digitaal kaartmateriaal op overheidswebsites, heeft Geonovum in samenwerking met ICTU een praktische handreiking webrichtlijnen en geo geschreven.