0.97 versie Standaarden Omgevingswet gepubliceerd

aan de slag met Omgevingswet
21 december 2018

Op 21 december 2018 hebben KOOP en Geonovum de 0.97 versie van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten opgeleverd. Op 28 januari 2019 gaat de consultatie op deze standaarden van start. Ter gelegenheid van de start van de consultatie organiseren KOOP en Geonovum twee bijeenkomsten. Op 21 januari is er een technische sessie voor leveranciers en op 28 januari een breed toegankelijke sessie waarin de consultatie wordt toegelicht.

De sessie van 28 januari is bedoeld voor opstellers omgevingsdocumenten, juristen, DSO ketenprojecten, softwareleveranciers en ontwikkelaars. In de bijeenkomst lichten KOOP en Geonovum de diverse onderdelen van de standaard toe en hun onderlinge relatie. Vervolgens zijn er parallelle verdiepingssessies. Je kunt daarbij kiezen voor een verdieping over het opstellen van omgevingsdocumenten of een verdieping vanuit informatiekundig perspectief.

Aanmelden consultatiesessie 28 januari

De sessie van 21 januari is een technische sessie en richt zich volledig op softwareleveranciers en ontwikkelaars. Na een technische toelichting op de standaarden volgt een masterclass STOP-XML.
Op basis van de 0.97 versie van de "STOP/TPOD" standaarden kunnen softwareleveranciers starten met de ontwikkeling van maatwerksoftware voor de bevoegde gezagen. In het eerste kwartaal van 2019 wordt de keten van plan tot publicatie ingericht op basis van deze versie van de standaard. Softwareleveranciers kunnen dan ook aansluiten op de DSO-Landelijke Voorziening conform deze standaard.

Aanmelden leverancierssessie 21 januari

Voor een toelichting op wat er in versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden is opgenomen, kan je alvast de presentatie van een briefing bekijken die het programma op 12 december heeft gegeven en de bijbehorende uitgeschreven toelichting lezen.

Bekijk en download STOP/TPOD versie 0.97

Gerelateerd nieuws