28 september: Blik op BGT 2.0 | IMGeo 3.0

Puzzelstukken leggen
12 juli 2017

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het IMGeo|BGT model willen oppakken. Op 28 september organiseren wij een sessie in Utrecht waarin we issues en oplossingsrichtingen op weg naar een nieuwe versie van IMGeo presenteren en alvast breder toetsen. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan aan.

In de periode mei tot en met juli 2017 hebben we alle via de helpdesk IMGeo ontvangen wijzigingsvoorstellen gebundeld en uniformiteitsissues bij SVB-BGT verzameld en besproken in thematische werkgroepen. In deze werkgroepen met bronhouders en gebruikers is verkend welke wijzigingsverzoeken we kunnen meenemen en zijn voorstellen geformuleerd voor oplossingsrichtingen. Verslagen van deze werkgroepen staan op de Github IMGeo 2018

In de sessie op 28 september willen we issues en oplossingsrichtingen graag alvast breder toetsen. U bent van harte welkom om uw input hierop te leveren. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht.

Gerelateerd nieuws