29 juni | Werken met sensordata

Sensordata
07 juni 2017

29 juni organiseert het Platform Making Sense for Society een minisymposium over het werken met sensoren. Wat doen verschillende overheidsorganisaties met sensordata? Welke ontwikkelingen zien zij en welke ambities hebben ze?

In korte pitches duiken we in de wereld van sensoren en data bij Rijkswaterstaat, RIVM, CBS en NDW. In een paneldiscussie bevragen we hen op do's en don'ts. Na een korte pauze duiken we met Geonovum, PDOK/Kadaster en gemeente Eindhoven in de generieke onderwerpen registratie, standaardisatie en ethiek. Wat speelt er op dit vlak en welke kansen liggen er?

Namens het Platform Making Sense for Society nodigen we je van harte uit om bij dit middagsymposium te zijn op 29 juni van 13:00 - 16:15 uur bij het LEF Center in Utrecht.

Aanmelden


Programma


Welkom
Het nieuwe meten - RIVM/Smart Emissions
Verzamelen van sensordata - RWS datalab
Realtime verwerken van sensordata - CBS
Omgaan met Big Data - Ministerie IenM Innovatie
Discussie

Pauze

Kenbaar maken van sensoren - PDOK
Sensoren in standaarden - Geonovum
Privacy en ethiek - Eindhoven/Amsterdam
Discussie

Afsluiting