Aan de slag met het opstellen van sensordataverordening

slimme stad
29 juni 2018

Vorig jaar heeft Geonovum de Handreiking ‘Spelregels Data in de Openbare Ruimte’ opgesteld. Deze biedt verschillende invalshoeken waarmee de overheid – en een gemeente in het bijzonder – spelregels kan bepalen die je in acht moet nemen bij het inwinnen (door derden of door de gemeente zelf) van data in de openbare ruimte. Belangrijk onderdeel van deze Handreiking is de ‘concept sensordata-verordening’. Deze is zeer enthousiast ontvangen door onder meer het Geo-informatie beraad (GI Beraad). In samenwerking met enkele gemeentes willen we nu een versie 2.0 van deze verordening opstellen.

In de openbare ruimte winnen zowel de overheid als marktpartijen grootschalig data in met behulp van sensoren. Deze ontwikkeling schept niet alleen de mogelijkheid (overheids)taken veel beter en efficiënter uit te voeren. Daar waar nieuwe publieke belangen ontstaan of daar waar bestaande publieke belangen niet meer nageleefd kunnen worden, vraagt deze ontwikkeling om het opnieuw vaststellen van verantwoordelijkheden.

In drie werksessies willen we de kennis en ervaring vanuit drie à vier verschillende gemeenten bij elkaar brengen. Idealiter schuiven zowel een beleidsmaker met datagevoel als een jurist met verordeningservaring aan tafel. Op basis van de liggende concept sensordataverordening ontwerpen we een nieuwe concept tekst van de verordening en een memorie van toelichting daarop. Ook maken we een plan voor het uitdragen van ons werk via publicaties, presentaties en  afstemming met andere relevante complementaire initiatieven.

Belangstellenden voor de werkgroep kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar Geonovum. We sturen dan een datumprikker rond en je ontvangt een startnotitie zodat we direct aan de slag kunnen.

Zie ook alvast de concept sensordataverordening in meteninhetopenbaar.locatielab.nl