Afronding consultatie TPODs Omgevingsvisie en Projectbesluit

Consultatie
13 januari 2020

De consultatie van de Toepassingsprofielen (TPODs) Omgevingsvisie en Projectbesluit is afgerond. Alle reacties zijn voorzien van een antwoord.

Met de ontvangen reacties hebben we de teksten in de documentatie verder aan kunnen scherpen. Zo bleken nieuwe elementen in de Vrije Tekststructuur wat lastig te begrijpen en hebben we zaken beter uitgelegd. Veel voorbeelden en figuren zijn in de nieuwe release toegespitst op het betreffende omgevingsdocument. Daar waar opmerkingen ook gevolgen hadden voor andere profielen, zijn de opmerkingen uiteraard ook daar doorgevoerd.

Uit onderstaande figuur komt naar voren dat er ongeveer evenveel reacties wel als niet tot wijziging in de TPOD’s hebben geleid. Sommige reacties waren vragen en zijn al beantwoord in het vragenoverzicht. Een aantal reacties viel buiten de scope van de TPODs. Deze reacties hebben we dan doorgeleid naar bijvoorbeeld het DSO-programma en de DSO-viewer.

Bekijk het overzicht van binnengekomen reacties

overzicht verwerkte reacties 45 procent verwerkt, 43 niet verwerkt, 12 procent nog niet verwerkt

 

Gerelateerd nieuws