Consultatie Basisregistratie Ondergrond: Grondwaterstandonderzoek

BRO grondwaterstandonderzoek
08 november 2019

Op donderdag 7 november is de publieke consultatie voor de standaard ‘Grondwaterstandonderzoek’ van start gegaan. Deze publieke consultatie loopt tot en met 22 december 2019.

Het monitoren van de grondwaterstand en grondwaterstijghoogte gebeurt al lange tijd. Met deze gegevens kan je de karakteristieke kenmerken van de beweging van het grondwater vaststellen, ruimtelijke patronen herkennen en trends signaleren. Tijdens het standaardisatietraject is met het werkveld besloten dat grondwaterstandonderzoek ‘beoordeelde' meetgegevens omvat, die zijn voorzien van een kwaliteitsstatus.

De standaard Grondwaterstandonderzoek is de eerste standaard binnen het stelsel van basisregistraties waarbinnen sensorgegevens worden geregistreerd. Hiermee is het mogelijk om (quasi) actuele gegevens in de BRO te registreren. Met de standaard Grondwaterstandonderzoek gaan gegevens geregistreerd worden met zowel voorlopige als volledige beoordelingen. Hiermee ontstaat een hiërarchie in de gebruiksplicht van de verschillende type gegevens.

Zie voor meer informatie de website van de Basisregistratie Ondergrond

Gerelateerd nieuws