Consultatie Nederlands Metadataprofiel

Voetbalveld
04 september 2017

Hierbij nodigen we u uit om uw visie te geven op nieuwe versies van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119). Reageren kan tot en met 30 september 2017.

Het Nederlandse profiel is aangepast om in lijn te blijven met technische INSPIRE richtlijn voor metadata die onlangs is verschenen. Ook zijn er wijzigingen opgenomen met betrekking tot identificatie van objecten. De voorstellen voor nieuwe metadataprofielen vindt u op Github

Voorstel Nederlands metadataprofiel datasets (iso19115)
Voorstel Nederlands metadataprofiel services (iso19119)

Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadataprofielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadatastandaarden van ISO.  Ook zijn de vereisten uit het Europese INSPIRE profiel opgenomen in de Nederlandse profielen. Wie het Nederlandse profiel toepast, voldoet dus ook aan de INSPIRE eisen voor metadata en ISO normen voor geodata en –services. Zowel het Europese INSPIRE profiel voor metadata als het Nederlandse profiel staan op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het College Standaardisatie.

Uw commentaar kunt u doorgeven met behulp van het online webformulier.

Gerelateerd nieuws