De toekomst van API's | Terugblik op sessie van 24 november

08 december 2021
logo kennisplatform API's

In het Kennisplatform API’s werken we aan strategische en tactische vraagstukken rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en het gebruik van deze API's. Initiatiefnemers van het platform zijn Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius, het Kadaster en Geonovum.

Op 24 november waren er werksessies over de API Design Rules, Architectuur, Beveiliging en Strategie en Beleid. In de middag gaven Theo Peters (VNG), Willem Kossen (BKWI) en Jasper Roes (Kadaster) aan de hand van een aantal stellingen hun visie op de toekomst van API's. Deze discussie is samen met de korte terugkoppeling vanuit de werkgroepen online te bekijken. Op 25 januari 2022 is er weer een volgende bijeenkomst

Bekijk de terugblik op Youtube

Op de bijeenkomst van 24 november zijn twee nieuwe werkgroepen van start gegaan: de werkgroep Geo Extensie en de werkgroep Signing en Encryptie.

Werkgroep Geo Extensie

In de Nederlandse API strategie, deel IIb (de API Designrules Extensions) staat een hoofdstuk "Geospatial” over het uitwisselen van geo-informatie via APIs. Deze extensie is een concept. In de Geospatial extensie staan regels over het gebruik van GeoJSON, over ruimtelijke zoekvragen en over het omgaan met coördinaatreferentiesystemen in een API. Elk van deze onderdelen willen we nader bekijken en bespreken. Doel is te kunnen bepalen of we ze het label 'stabiel' willen meegeven en de extensie normatief willen maken. Een concreet punt dat we daarbij ook willen meenemen is de positie van de nieuwe OGC API standaarden in relatie tot de Nederlandse API strategie. De subwerkgroep gaat werken in de github repository voor de API Design Rules, en houdt regelmatig online meetings.

Werkgroep Signing & encryptie

Ook is op 24 november de nieuwe subwerkgroep voor signing & encryptie gestart. In deze werkgroep kijken we met name naar de nieuwste ontwikkeling op het gebied van signing bij APIs. Een goede oplossing voor ondertekening(signing) in APIs kan leiden tot betere beveiliging en meer vertrouwen in gegevens die via APIs uitgewisseld worden. Tegelijkertijd is het altijd lastig om een goede balans te vinden tussen de extra last bij implementatie en de geboden voordelen. We gaan voor de nieuwste ontwikkeling kijken naar de standaarden JSON Web Signature Profile for Open Banking en HTTP Message Signatures.

Meer informatie over de verschillende werkgroepen en mogelijkheid om je aan te melden vind je op de Thema pagina van het Kennisplatform API's

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.