Definitief concept IMGeo 2.2 tot 14 september in consultatie

consultatie
31 augustus 2018

Tot begin deze zomer lagen in diverse rondes wijzigingsvoorstellen voor een nieuwe versie van IMGeo ter inzage voor het werkveld. Op basis van alle daarop ontvangen reacties, verscheen voor de zomervakantie de eerste conceptversie van IMGeo 2.2. Op deze eerste versie hebben wij weer veel bruikbare reacties gekregen. Die reacties hebben geleid tot verdere bijstelling van een aantal voorstellen. In het nu voorliggende definitieve concept van IMGeo 2.2 kan je op die gewijzigde voorstellen nog eenmaal reageren.

Iedereen die een reactie heeft ingediend op de eerste consultatieronde, heeft een terugkoppeling gekregen. In die terugkoppeling is aangegeven of en hoe de reactie is verwerkt in het nu voorliggende aangepaste voorstel. In deze tweede en laatste ronde van de consultatie kan iedereen nog reageren op de laatste wijzigingen. In verband met de vakantieperiode hebben we de consultatieperiode met twee weken verlengd. Reageren is nu mogelijk tot 14 september. Midden oktober wordt het definitieve wijzigingsvoorstel in de Stuurgroep IMGeo behandeld.

> Bekijk het definitieve concept
> Reageren op het definitieve concept kan via het consultatieformulier
 

Gerelateerd nieuws