Dutch Metropolitan Innovations: Standaarden, samenwerking en samenhang

21 december 2023

In 2023 heeft het kabinet via het Nationaal Groeifonds geïnvesteerd in het initiatief Dutch Metropolitan Innovations (DMI). Met dit initiatief wil het ministerie van IenW op een integrale manier de grote vraagstukken van de komende 10 tot 20 jaar – woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid – oplossen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken hiervoor samen en gaan op zoek naar slimme methodieken en technologieën die hen daarbij kunnen helpen. Geonovum is nauw betrokken bij één van de projecten die deel uitmaakt van het DMI-ecosysteem.

‘Eigenlijk komen alle belangrijke opgaven van onze samenleving samen in één strijd,’ vertelt programmamanager Koos Boersma. ‘En dat is de strijd om de ruimte. Je kunt de beschikbare ruimte maar één keer gebruiken. Wat geef je dan voorrang? Woningbouw, mobiliteit, recreatie, klimaatbeheersing, energietransitie: al die thema’s staan, zeker als het om ruimte gaat, op gespannen voet met elkaar. Bij stadsontwikkeling wordt daarom veel gebruik gemaakt van Digital Twins. Daarmee kun je verschillende scenario’s uitwerken en bekijken wat die voor gevolgen hebben voor je stad.’

Flevoland: 100.000 nieuwe woningen

Binnen DMI is Geonovum intensief betrokken bij een project samen met provincie Flevoland en gemeenten Almere en Dronten. Heel concreet: in Flevoland moeten 100.000 nieuwe woningen komen. Wat betekent dat voor de fysieke leefomgeving in die provincie? ‘Wij begeleiden dit project zodat de standaarden in samenhang worden doorontwikkeld,’ legt Koos uit. ‘Wij adviseren de gemeenten en de provincie bij vragen als: Hoe zet je zo’n use case op? Hoe zorgen we ervoor dat opgedane kennis ook met andere partijen wordt gedeeld? En hoe zorgen we voor samenhang in de standaarden?’

Kennis delen 

‘Een voorbeeld: als twee gemeenten elk een Digital Twin laten maken door een andere leverancier, hoe laten we die twee Digital Twins dan met elkaar praten? Het is belangrijk om die samenhang in het oog te houden. We moeten voorkomen dat ieder voor zich iets gaat ontwikkelen. Daarom is kennisdeling zo belangrijk. We proberen daarvoor nu een community op te zetten. Zodat de kennis kan rondgaan.’

Nationaal stelsel van Digitale Tweelingen

‘Dit verhaal zijn we nu steeds breder aan het delen. En we zien dat er steeds meer gemeenten willen aanhaken. Dat is mooi, want uiteindelijk willen we uitkomen op een nationaal stelsel van Digitale Tweelingen. Dat is een ideaal dat breder is dan de DMI. Want daarmee kun je ook andere vraagstukken gaan bekijken, die niet alleen op het terrein van stadsontwikkeling en mobiliteit liggen. En ook hier staat samenwerken en samenhang van standaarden voorop.'

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.