Europese inspiratie: linked geodata

linked geodata europe
15 maart 2019

Op 12 maart 2019 organiseerde het Platform Linked Data Nederland het internationale linked geodata event. In het pand van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort verzamelde de Linked data community zich om een beeld te krijgen van Europese toepassingen van linked geodata. Linda van den Brink van Geonovum was erbij en deelt haar bevindingen.

Blessing and curse

Voor een publiek van rond de 100 personen gaf Dr. Simon Scheider, die onlangs een omvangrijke onderzoeksbeurs ontving voor onderzoek naar question answering with spatial data, een interessante keynote over hoe geodata zowel een zegen als een vloek is voor data-gebruikende wetenschappers. Want hoewel het aan de ene kant mooi is dat er tegenwoordig zo ontzettend veel geodata te krijgen is, maakt de verscheidenheid aan manieren waarop deze data is uitgedrukt en gepubliceerd het zeer lastig om de data te gebruiken. Scheider wil het daarom mogelijk maken om in natuurlijke taal vragen aan GIS data te kunnen stellen. Met behulp van o.a. slimme semantiek, machine learning en automatisering van workflows denkt hij dit te kunnen realiseren.

Roundtrip Europe

In een 'roundtrip Europe' gaven vertegenwoordigers uit 11 Europese landen een overzicht van de Linked Spatial Data implementatiegraad in hun land. Dit leverde een wisselend beeld op. Vlaanderen, Nederland, en de UK lopen voorop met operationele linked data publicatie. De UK was het eerste land dat dit deed en gaat daar nu gestaag mee door. Nederland is aan een inhaalrace bezig maar vooral via bottom-up initiatieven vanuit specifieke organisaties zoals Kadaster, CBS, en RCE. Vlaanderen is juist vanuit de overheid gecoördineerd met Linked Data bezig via hun OSLO programma. Ook Zwitserland is serieus met linked data bezig, zowel binnen de topografische dienst als in de overheid zelf.

In andere landen is Linked Data ontstaan vanuit commerciële initiatieven. Linked geo-overheidsdata wordt bijvoorbeeld in Slovenië door een commerciële partij gepubliceerd vanuit een praktische behoefte. Vaak is de gepubliceerde Linked Data ook nog experimenteel, bijvoorbeeld in Noorwegen, Finland, Spanje en Oostenrijk. In Noorwegen wordt nu wel discussie gevoerd of Linked Data een officieel product moet worden.

In sommige landen is de implementatie van Linked Data gestagneerd. Dat is bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, waar IGN al vanaf 2010 bezig was met experimenten maar er nu de handen niet meer voor op elkaar krijgt. De spreker wijt dit aan nieuwe hypes die de aandacht hebben afgeleid.

Datasets

De datasets die gepubliceerd zijn, zijn vaak geselecteerd op bruikbaarheid als referentiedata en linkbaar vermogen. Het gaat daarom vaak om administratieve gebieden, geografische namen, en adressen. Maar er werden veel meer datasets genoemd die al eens als linked data gepubliceerd zijn: bedrijvenregisters, data over land subsidies, medicijnen, taxi’s, politieke informatie, groot- danwel kleinschalige topografie, besluiten van lokale overheden, gebouwen, statistische data, geologische, bibliotheekcollecties, data over toerisme, cultureel erfgoed, kadastrale registraties,  3D grenzen (dit was Zwitserland), OV haltes, populaire muziek, digitale overheidsdiensten, postcodes, en milieudata.

Takeaways

Wijze raad en inzichten genoeg tijdens de sessies. De belangrijkste takeaways als het op linked data aankomt zijn:

  • Zorg voor goede en vindbare voorbeelden van linked data uit elk land, zodat we naar een consistente aanpak voor Europa kunnen toe groeien.
  • Open source tools, ontwikkeld met overheidsgeld, kunnen zorgen voor betere adoptie. Hier zijn al de nodige successen mee bereikt, en er is van alles beschikbaar.
  • Wat is nodig voor operationele linked data publicatie:
    • Persistente URIs. Veel landen hanteren hetzelfde URI patroon, dat ook de NL URI strategie kent. Dit is inmiddels breed beproefd.
    • Ontologieën. Niet alles zelf maken, gebruik bestaande vocabularies. De ISA Core Vocabularies worden veel toegepast.
  • De plek van linked data in een SDI: de rijke, geïntegreerde tussenlaag van alle data in samenhang, die tussen enerzijds de bronsystemen en anderzijds de disseminatielaag met APIs en eenvoudige formaten in zit.

Ontwikkelingen W3C standaarden

Ivan Herman van de VU deelde op de bijeenkomst van 12 maart zijn eerste indrukken van de W3C workshop die begin maart in Berlijn werd gehouden over standaardisatie rondom graph data (linked data in bredere zin). Het overkoepelende thema op die dag was vereenvoudiging van de standaarden voor linked data - dit als antwoord op de nog steeds lage adoptiegraad. Verschillende initiatieven en concurrerende ontwikkelingen kwamen tijdens de workshop aan de orde, waaronder uit de hoek van zowel property graphs - iets van de laatste jaren, en SQL - juist al stokoud in ICT termen. Een vastomlijnd plan is nog niet uit de workshop gekomen, maar W3C gaat hier wel stappen in zetten. “Easier RDF” is in ieder geval een hot topic, getuige ook de drukbezochte github repository van W3C.

Zie ook de website van Platform Linked Data Nederland voor een foto-impressie en meer informatie

Gerelateerd nieuws