Geonovum zoekt beheerder Standaarden Omgevingswet

23 juli 2020
Vacature

Beter presteren met geo-informatie. Dat is waar de medewerkers van Geonovum dagelijks aan werken. Wij realiseren afspraken die geo-informatie van de publieke sector breed toegankelijk maken, ontwikkelen en beheren de standaarden die nodig zijn voor digitale samenwerking en wij helpen de overheid geo-informatie beter te benutten. Om ons team van experts op het gebied van geo-standaarden te versterken, zijn wij op zoek naar een beheerder van de Standaarden voor de Omgevingswet.

Om de Omgevingswet uit te kunnen voeren, realiseert de overheid het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Het digitaal stelsel maakt de uitwisseling van omgevingsdocumenten mogelijk. Daarbij spelen diverse standaarden een rol. Geonovum beheert de Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPODs). Deze toepassingsprofielen beschrijven hoe omgevingsdocumenten worden opgesteld. Op dit moment gaan de toepassingsprofielen over van de ontwikkelfase naar de beheerfase. Geonovum heeft een DevOps team ingericht, waarin medewerkersbeheer en ontwikkeling nauw samenwerken. Zij werken langs de lijnen van Scaled Agile Framework (SAFe) en het Beheer-en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS).

Het werk

Als beheerder van standaarden bewaak je dat de standaarden in de keten en in software goed toepasbaar zijn en blijven. Je werkt mee aan ontwikkelingen die nodig zijn om het stelsel te laten werken. Samen met het team werk je ook aan kennisoverdracht over het toepassen van de standaarden in de praktijk. Als beheerder heb je oog voor gebruik en gebruikers; je weet wanneer de standaarden het werkproces ondersteunen en wanneer er problemen zijn.
Een deel van je werk bestaat uit het behandelen van vragen, meldingen en wijzigingsverzoeken die binnenkomen bij de helpdesk. Je geeft uitleg over de (werking van de) standaard en onderhoudt de toelichtende documentatie. Een ander deel van je werk bestaat uit het gestructureerd inventariseren en vastleggen van de informatiebehoefte van verschillende gebruikers, het interpreteren van de bedoeling van wetsteksten, en het vertalen hiervan naar wijzigingsvoorstellen voor het (conceptuele) informatiemodel.

Ben jij een constructief-kritische beheerder die contact onderhoudt met een brede groep gebruikers van de standaard en die signalen over de (evt. te verbeteren) toepassing van de standaard actief oppakt? Dan maken wij graag kennis met je!

- Deze vacature is inmiddels vervuld -

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.