IMGeo 2.2 in consultatie

IMGeo 2.2 Consultatie
31 mei 2018

Op 1 juni is IMGeo 2.2 in consultatie gegaan. Om het IMGeo te optimaliseren voor gebruik, verschijnt dit jaar een nieuwe versie. In deze versie zijn de afbakeningsregels aangescherpt en zijn uitbreidingen opgenomen op het model die een beperkte technische (IT) impact hebben. De consultatie loopt tot 13 juli. Daarna worden de reacties verwerkt en volgt vanaf 20 augustus de consultatie van het finale concept. In september kan versie 2.2 dan formeel worden vastgesteld.

De belangrijkste aanpassingen in versie 2.2 zijn:

  • het opnemen in het model van bestaande werkafspraken
  • aanscherpen van afbakeningsregels met duidelijke criteria ten behoeve van de uniformiteit
  • uitbreiding van het model met een aantal nieuwe classificaties
  • hernoemen en schrappen van domeinwaarden

In de consultatie voor IMGeo 2.2 leggen we naast concrete voorstellen, ook een aantal keuze-opties voor aan bronhouders en gebruikers over het verschuiven van vrijwillige inhoud naar het verplichte deel, en over hoe om te gaan met inritten en bermen in de BGT.

Afstemming op nieuwe BAG

De afstemming van IMGeo met BAG 2.0 maakt geen deel uit van IMGeo 2.2. Voor deze afstemming bereiden we een werkafspraak voor in aanloop naar de grotere doorontwikkeling van IMGeo. Zie ook IMGeo en Doorontwikkeling

Informatiesessies

Tijdens informatiebijeenkomsten lichten we de consultatie toe. Wij doen dat bij het Gemeentelijk Geoberaad (GGB) en we organiseren eind juni een sessie voor provinciale/waterschaps/landelijke bronhouders, softwareleveranciers en gebruikers.

Bekijk het wijzigingsvoorstel

Geef je reacties op het voorstel

Gerelateerd nieuws