Impressie OGC bijeenkomst juni 2012

schotel
04 juli 2012

Geonovum is lid van het internationale Open Geospatial Consortium (OGC). Linda van den Brink schuift aan bij de periodieke bijeenkomsten en doet daar online verslag van.

Van 18-21 juni jl. was de OGC meeting bij de Met Office in Exeter. Vooral op het gebied van 3D zijn veel nieuwtjes te melden:

 • Het document van de 3D Pilot NL waarin wordt beschreven hoe in UML gemodelleerd is dat IMGeo een extensie op CityGML is, ligt ter beoordeling om de status van best practice te krijgen.
 • De CAD standaard LandXML is ingediend bij OGC om daar als standaard te worden ondergebracht. OGC is bezig een Domain Working Group op te richten om de mogelijkheden te onderzoeken.
 • Binnen de OGC wordt aan een nieuw op te richten register voor CityGML extensies (ADE’s) gewerkt, waar ook IMGeo ingediend kan worden.


Ook werden er mooie 3D toepassingen gepresenteerd:

 • ‘Strategic energy planning’, waarin virtuele ondergrondse boringen naar warmtebronnen gedaan kunnen worden en waarin berekend kan worden wat de kosten en opbrengsten zijn.
 • Een implementatie van authorisatie op 3D data in Google Earth, waardoor een gebruiker 3D modellen alleen kan zien als hij toestemming heeft.
 • Het indrukwekkende eindrapport van een OGC pilot over 3D portrayal.


SensorWeb DWG

Binnen OGC wordt een nieuwe werkgroep opgericht over Internet Of Things (IOT), waarin een lightweight sensorweb standaardenset ontwikkeld wordt voor toepassing op het internet. Verder waren er presentaties over verschillende onderzoeken die aardobservatiedata (verkregen met OGC standaarden voor sensoren) combineren met onderzoek op het gebied van gezondheid en milieu. Pixia heeft een set services ontwikkeld (WAMI: wide area motion imagery) voor het serveren van ‘big data’ (een buzzwoord om te onthouden!). WAMI wordt via de ‘fast track’ optie als OGC standaard ingebracht.
 
Projecten op het gebied van Data preservation DWG die de revue passeerden:

 • geomapp, door een aantal Amerikaanse staten
 • euroSDR, een samenwerking van Europese national mapping agencies en national archives,is een project dat in een afrondende fase is
 • codata, carleton university
 • w3c provenance WG

En dan nog…

 • De Energy and Utilities DWG, o.a. voor geïnteresseerden in Smart Grids, is een feit.
 • Er is een nieuwe LEAPS (law enforcement and public safety) DWG (domain working group) gevormd.
 • De ontwikkeling van IndoorGML, een standaard voor indoor navigatie, gaat volop verder. Deze standaard is niet bedoeld voor volledige indoor modellen van gebouwen en overlapt daardoor niet met CityGML (dat ook een indoor dimensie kent) en BIM standaarden, maar is aanvullend.
 • Er zijn geen nieuwe zaken te melden rond de XLink policy van OGC. De beta repository is beschikbaar; gevraagd is om deze te testen.  
 • De Geoservices REST API (als standaard ingebracht door Esri) wordt gepubliceerd voor publieke review.