Informatierondes consultatie IMGeo

afsluitdijk
02 juli 2018

IMGeo 2.2 ligt tot 13 juli in consultatie. Om bronhouders bij te praten op de wijzigingsvoorstellen zijn er in mei en juni informatiesessies georganiseerd. In totaal zijn iets meer dan 170 personen aangeschoven bij de sessies.

Tijdens de informatiebijeenkomsten is de relatie toegelicht tussen de IMGeo 2.2 versie en de doorontwikkeling van de Basisregistraties waaruit een IMGeo 3.0 zal voortkomen. Met de tussenversie van het IMGeo tackelen we - op weg naar IMGeo 3.0 - alvast een aantal praktische issues, die technisch gezien beperkt impact hebben. Denk aan wat kleine uitbreidingen op het model en een aanscherping van de afbakeningsregels. 

Aan de hand van het online wijzigingsvoorstel zijn de voorstellen toegelicht over bermen, inritten, het loslaten van de minimale afmetingen voor scheiding en overige scheiding, en de indeling van particuliere complexen.

Aanwezigen konden tijdens de bijeenkomst alvast een eerste reactie geven op de voorstellen. Via het online consultatieformulier kon iedereen zijn feedback geven.

De consultatie eindigt 13 juli 2018. Na verwerking van de reacties start na 20 augustus de consultatie van het finale concept. In september kan IMGeo 2.2 dan formeel worden vastgesteld.

Gerelateerd nieuws