Inrichten informatie-infrastructuur voor een gegevens georienteerde maatschappij is sociaal-technisch werk

Paul Janssen
11 maart 2016

"Een succesvolle infrastructuur handelt ook over mensen en organisaties, maatschappelijk visie, relaties tussen overheden en burgers, wederzijds vertrouwen (‘vertrouw ik de overheid, vertrouwt de overheid mij’) en alle daaraan gerelateerde culturele aspecten: het sociale framework. Beide moeten op elkaar passen. Het inrichten van een informatie-infrastructuur als basis voor een gegevens georiënteerde maatschappij, is daarmee een sociaal-technisch werk." Aldus Paul Janssen, informatiemodelleur bij Geonovum. 

Op de jaarlijkse ISO-conferentie over geo-standaardisatie afgelopen december in Sydney, hoorde Paul Janssen voor het eerst de term Social Architect. Het inspireerde hem tot het schrijven van een blog dat nu op de website van GiS-Magazine te lezen is.