Inwerkingtreding wijziging Wro

03 augustus 2009
nieuwbouw

Op 15 juli 2009 is een zogenoemde VROM-brede reparatiewet in werking getreden (Stb 2009, 297). Met deze reparatiewet worden onder meer in de Wro en de Woningwet enkele wetstechnische gebreken hersteld. Verder wordt onder meer mogelijk gemaakt dat bij bestaande (oude) bestemmingsplannen aan de actualiseringsverplichting van artikel 3.1 van de Wro kan worden voldaan door een beheersverordening vast te stellen.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.