Kennisplatform APIs van start

afbeelding van beeldmerk met een apestaart en een Pi symbool
04 december 2017

Geonovum is samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster het Kennisplatform APIs gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata.

API’s (Application Programming Interfaces) hebben een steeds belangrijker rol op het Internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs.  Een aantal aanbieders van open data bij de overheid, ontsluiten hun gegevens al met behulp van een API. Deze API’s leveren in veel gevallen een rechtstreekse “kopie” van de data, als een data-service, met alle complexiteiten van dien. Het Kennisplatform APIs wil APIs beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van APIs uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren.

De eerste werkgroep autorisatie/authenticatie van het kennisplatform APIs gaat 11 december van start. Deze gaat aan de slag met het opstellen van een Nederlands profiel voor OAuth. De standaard OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie. Autorisatie is zowel een belangrijk onderwerp bij het toepassen van APIs als in het algemeen bij data-uitwisseling.

Geïntereseerden voor de werkgroep OAuth en haar resultaten kunnen zich inschrijven voor de mailinglijst

In 2018 start een tweede werkgroep binnen het Kennisplatform APIs. Die werkgroep gaat zich richten op het afstemmen van vraag en aanbod van APIs.