Kennissessie fitness check INSPIRE voor milieurapportages

fitness
13 juli 2017

Begin juni heeft de Europese Commissie een fitness check over Environmental Monitoring en Reporting afgerond. In het rapport is een reeks acties benoemd om rapportages over het milieu te stroomlijnen. De fitness check is het begin van een proces om de Europese milieu rapportages te verbeteren.

De fitness check wijst de INSPIRE richtlijn aan als instrument met een groot potentieel om het rapportageproces te stroomlijnen en de efficiëntie, effectiviteit en samenhang van ruimtelijk gegevensbeheer te verbeteren. Naar aanleiding van deze fitness check organiseert Geonovum op donderdag 21 september een kennissessie over hoe INSPIRE voor Europese milieurapportages kan worden ingezet. In deze kennissessie bespreken we hoe we voor Nederland de milieurapportage optimaal kunnen inrichten om dubbele rapportagestromen naar de EU te voorkomen. Ook kijken we welke stappen we dan als Nederland, zowel vanuit INSPIRE als vanuit de inhoudelijke milieurichtlijnen richting Europa kunnen zetten om dit te bereiken. Hiervoor zoeken wij dus met name ook deelnemers die zelf actief zijn met milieurapportages.

We streven naar een gezamenlijke aanpak vanuit de wereld van milieurapportages en INSPIRE. Vanuit INSPIRE is aan de lidstaten gevraagd om de implementatiekloof met betrekking tot de prioritaire datasets voor e-reporting (zie bijlage) te dichten. De INSPIRE dataproviders die in eerste instantie betrokken zijn bij de toepassing van INSPIRE voor de Europese rapportageverplichtingen zullen deze datasets, zoals ze nu beschikbaar zijn, ontsluiten. Vanuit INSPIRE willen we graag dat Nederland één stem laten horen over dit onderwerp zowel richting de commissie als richting het Europese Milieu Agentschap (EEA).

Aanmelden voor de bijeenkomst van 21 september van 9.30-12.30 uur in Amersfoort, kan door een e-mail te sturen aan de INSPIRE helpdesk bij Geonovum.

Gerelateerd nieuws