KING en Geonovum intensiveren samenwerking

ondertekening KING Geonovum
25 mei 2012

Rob van de Velde, directeur van Geonovum en Tof Thissen, directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) zetten donderdag 24 mei opnieuw hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is het vervolg op eerdere succesvolle samenwerking, die ondermeer heeft geleid tot harmonisatie van administratieve en geografische uitwisselingsstandaarden. De nieuwe overeenkomst borgt dat beide standaarden op elkaar afgestemd blijven. Daarnaast verkennen beide organisaties nieuwe terreinen waarop samenwerking tot meerwaarde kan leiden, zoals de ontwikkeling van de basisgemeente en de landelijke geo-informatie infrastructuur.

Integrale dienstverlening mogelijk maken

Voor integrale en digitale dienstverlening bij gemeenten, zoals het omgevingsloket, zijn koppelingen tussen informatie over een persoon (administratief) en een locatie (geografisch) nodig. Als beheerders van administratieve uitwisselingsstandaarden (KING) en geografische standaarden (Geonovum) hebben beide partijen er samen voor gezorgd dat het berichtenverkeer binnen gemeenten ook geschikt is voor uitwisseling van geografische gegevens. Binnen de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt deze uitwisselingsstandaard nu geïmplementeerd.

Samen optrekken bij nieuwe ontwikkelingen

Naast het onderhouden van de gerealiseerde afstemming tussen geografische en administratieve uitwisselingsstandaarden, richt de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst zich op ontwikkelingen die voor zowel Geonovum als KING van belang zijn. Zo zoeken beide partijen elkaar op rond de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties, Operatie NUP, digitalisering en levering van integrale diensten aan burgers en in relatie tot het gebruik van de landelijke geo-informatie infrastructuur.

Van de Velde is blij met intensivering van de samenwerking: "Kennisuitwisseling en harmonisatie van deze standaarden draagt bij aan een kwaliteitsverbetering binnen e-overheid. Het brengt de noodzakelijke koppeling van geografische en administratieve informatie dichter bij. Dit is nodig bij de dienstverlening aan burgers en bedrijven bij het aanvragen van vergunningen, bij het plannen van voorzieningen, aanpassen en inrichting van de woonomgeving. Ook het dagelijkse beheer van de openbare ruimte is gebaat bij deze koppeling van gegevens."

Thissen vult daarbij aan dat de samenwerking de gemeenten helpt in hun groei naar meer efficiency en betere dienstverlening: "Nieuwe ontwikkelingen zoals het opzetten van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) en de aansluiting op basisregistraties vragen veel van gemeenten, terwijl anderzijds moet worden bezuinigd en ook de decentralisaties een wissel trekken op de organisatie. Door slim samen te werken profiteren we van elkaars kennis en ervaring bij de aanpak van deze uitdagingen."