De kracht van anders kijken gepresenteerd aan de VIAG

27 januari 2017
Anders Kijken

‘Waar’ is belangrijk, of het nu gaat om een boodschapje doen voor de buurvrouw of meldingen over de openbare ruimte. Tegelijk resulteert de wereldwijde digitalisering in een exponentieel toenemende hoeveelheid data. Wat kunnen wij met die data doen? En wat mogen wij met die data doen om lokaal beleid zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven?

Op 18 januari organiseerde Geonovum op verzoek van de besturen van de VIAG (voor I&A professionals van gemeenten) en IMG (Informatiemanagers grote gemeenten) een themamiddag over Anders Kijken. In vier workshops lieten we zien hoe gemeentelijke uitdagingen kunnen worden vertaald naar antwoorden. Zo lieten Paul Padding (Geonovum) en Juanita van der Hoek (gemeente Uden) de toegevoegde waarde zien van informatie gepresenteerd op kaarten voor het Sociaal Domein.

Gerard Trouborst (Geonovum) en Martin van der Beek (Object Vision) toonden hoe leegstand met gegevens uit de basisregistraties in kaart gebracht kan worden en op de kaart gevisualiseerd kan worden. Marc de Vries (Geonovum) lichtte in een interactieve sessie toe dat hergebruik van gegevens beperkingen kent op grond van de WBP/AVG. Hij demonstreerde hoe de privacytool helpt bij het systematisch in kaart brengen van mogelijkheden van hergebruik. Tenslotte presenteerde Rien Stor (Geonovum) de gemeentelijke informatiehuishouding van morgen op basis van visualisatie, hergebruik en analyses op de gegevens die het CBS en andere datahubs beschikbaar hebben.

Neem voor meer informatie over wat een geografische kijk op zaken voor uw gemeente kan betekenen contact op met Paul Padding

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.