Lancering vernieuwde website Ruimtelijkeplannen.nl tijdens Provero Themabijeenkomst

Lancering vernieuwde website ruimtelijkeplannen.nl
07 november 2018

Op dinsdag 11 december lanceert het Kadaster tijdens de Provero Themabijeenkomst de nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl. Na bijna 9 jaar en met inmiddels meer dan 70.000 digitale ruimtelijke plannen is de landelijke voorziening voor de ruimtelijke ordening vernieuwd.

De insteek van de vernieuwde website is het toegankelijker maken van de informatie voor de particulier. De verbetering zit met name in de nieuwe functie ‘Keuzehulp’; deze helpt de bezoeker van de website bij het raadplegen van de juiste informatie over bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Informatie over de status van het plan, de kaartinformatie en de status van de procedure waar het plan zich in bevindt (de zgn. dossierstatus) zijn nu beter zichtbaar.

Daarnaast zijn ook voor de bronhouders (zoals gemeenten) functies toegevoegd. Zo zijn de selectiecriteria bij de zoekfunctie ‘Zoeken op kenmerken’ voorzien van aantallen, waardoor de bronhouder meer inzicht heeft in zijn eigen planvoorraad.

Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe website is geanticipeerd op het toekomstige landelijke voorziening Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De vernieuwde website zal ten minste tot en met inwerkingtreden van de Omgevingswet hèt juridisch loket blijven voor het tonen van de landelijke planvoorraad. Na inwerkingtreden van de Omgevingswet is de planvoorraad in combinatie met nieuwe plannen beschikbaar via het loket van het DSO-LV.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek de demo van de vernieuwde Ruimtelijkeplannen.nl tijdens de Geobuzz op dinsdag 22 november bij het Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch of bezoek de stand van het Kadaster op 20 of 21 november (nummer 204).

Sinds 2010 zorgen het Kadaster en Geonovum samen voor het strategisch, functioneel en technisch beheer van ruimtelijkeplannen.nl. Voor vragen over de werking van ruimtelijkeplannen.nl kunt u contact opnemen met het Kadaster. Voor vragen over de ontsluiting van de ruimtelijke planning via de site kunt u contact opnemen met Geonovum. Meer weten over de Omgevingswet en het DSO? Kijk dan op www.aandeslagmetdeOmgevingswet.nl

Gerelateerd nieuws