Leegstand bestrijden met geo-informatie? Ja graag!

30 maart 2016
stad

Als je als overheid de leegstand wilt bestrijden, dan heb je meer informatie nodig dan een simpel leegstandspercentage. Wat staat er precies leeg? Waar staan die leegstaande panden? Staan er hele gebouwen leeg of slechts delen ervan? ‘Pas als je precies weet hoe de leegstand in elkaar zit, kun je bepalen hoe je beleid eruit moet zien,’ legt adviseur Gerard Trouborst uit.

Tot nu toe is het lastig om dit soort detailinformatie boven water te krijgen. Vastgoedbedrijven maken gegevens over leegstand liever niet openbaar, omdat ze concurrenten en financiers niet in de kaart willen spelen. Trouborst: ‘Nu kun je dit soort informatie ook afleiden uit de combinatie van een aantal basisregistraties, zoals voor Adressen en Gebouwen (BAG), de WOZ, het NHR (Nieuwe Handelsregister), en de Basisregistratie Personen (BRP). We hebben geïnventariseerd of overheden behoefte hebben aan dit soort gedetailleerde leegstandsinformatie. We hebben verschillende overheden en vastgoedpartijen geïnterviewd en daarnaast een aantal werksessies met ze gehouden.’

Technische en juridische haalbaarheid
Uit die inventarisatie is gebleken dat overheden en beleidsmakers een grote behoefte hebben aan gedegen informatie over leegstand. ‘Onze volgende stap is dat we gaan kijken in hoeverre het technisch én juridisch haalbaar is om informatie uit die verschillende basisregistraties aan elkaar te koppelen,’ vertelt Trouborst. ‘Uiteindelijk kan dat leiden tot een applicatie waarbij je eenvoudig ziet waar de leegstaande panden staan in je eigen gebied. In het kader van Beter Benutten hebben we voor de gemeente Hoorn al een proefversie gemaakt van een webapplicatie die precies laat zien waar de leegstand in de stad geconcentreerd is. Daar is enthousiast op gereageerd.’

Zie ook

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.