Masterclass Haal Centraal API - BRP

10 maart 2021
masterclass kennisplatform API

Op 8 maart gaven Mel Raboen de Sánchez Pacheco en Bob te Riele van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en Cathy Dingemanse van VNG Realisatie, Haal Centraal een Masterclass over de Haal Centraal API - Basisregistratie Personen (BRP). Zij gingen daarbij in op de organisatorische en bestuurlijke uitdagingen die bij de opzet van deze API komen kijken.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) kreeg op 17 februari een gouden API uitgereikt voor de Haal Centraal API - BRP. Met de gouden API zet het Kennisplatform API's de spotlight op inspirerende toepassingen.  Dat één van de meest gevoelige gegevenssets van het land via een API wordt ontsloten, is zeker bijzonder. Gebruik van de API-BRP moet kwaliteitsverbetering opleveren doordat de vele decentrale gebruikers de gegevens rechtstreeks vanuit de centrale registratie kunnen raadplegen. De API maakt koppeling met die centrale registratie eenvoudig. Bovendien kunnen updates aan de koppeling ook centraal worden doorgevoerd, waardoor er minder software-aanpassingen nodig zijn. 

Testfase

Het Haal Centraal project met de RvIG is met veel zorg vormgegeven. Er komt nu eerst een pilot waarin een paar gemeenten de werking van de API gaan testen. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, zal een verdere uitrol van de API worden verkend.

Beveiliging

Tijdens de levendige Q&A kwamen er veel vragen over hoe de beveiliging is geregeld. Voor iedereen die hier veel meer van wil weten, is het Haal Centraal fieldlab over Websecurity op 25 maart een aanrader. Meer informatie over de API-BRP en andere Haal Centraal API's vind je op de Haal Centraal landingspagina.

 

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.