OGC roept op tot deelname pilot over Vector Tiles

Deelname aan pilot
25 juli 2018

Vector tiles is een opkomende technologie waarbij geodata in voor gedefinieerde ‘tegels’ wordt verpakt en daardoor op een efficiënte manier kan worden gedistribueerd via het web. Dit doet denken aan WMST en Google of Bing Maps, waarbij online kaarten worden opgedeeld in tegeltjes om ze sneller in browsers in te kunnen laden. Maar let op: daarbij gaat het om plaatjes, terwijl het idee van Vector Tiles is om data in tegels op te delen.

Meerdere OGC leden steunen dit idee en willen het standaardiseren; daarom organiseert de OGC nu een pilot over dit onderwerp. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een voorstel hiervoor insturen en worden dan mogelijk gekozen om hierin te participeren. Meer informatie is te lezen in het OGC persbericht.