Platform Linked data gaat nieuwe fase in met nieuwe trekkers

5 jaar Platform Linked Data Nederland
15 maart 2017

Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar! Dinsdag 7 maart vierden we dat met een symposium in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het was ook de dag waarop Geonovum haar rol als trekker en ondersteuner van het Platform overdroeg aan het Big Data Value Center. Alwin Sixma (BDVC) volgt Erwin Folmer (Geonovum/Kadaster) op als trekker van het Platform. ECP neemt de communicatie-activiteiten van het Platform over van Geonovum.

Afbeelding verwijderd.Vijf jaar geleden startte vanuit Geonovum een klein groepje met de verkenning van linked data. Doel was om in een open setting te onderzoeken welke mogelijkheden linked data te bieden had. Het was de start van een pilot die al snel zou uitgroeien tot een platform. De ontwikkelingen in vijf jaar platform zijn vastgelegd in de nieuwe publicatie: Linked Data in Nederland, van pilot tot platform. Geonovum treedt weliswaar terug als trekker, maar blijft partner van het platform en inhoudelijk betrokken. Daar waar linked data in combinatie met geo-informatie worden gebruikt, blijven wij van de partij.

Nieuwe trekker van het platform, BDVC, verbindt veel partijen die rond Data actief zijn: hetzij als vrager, hetzij als aanbieder van oplossingen en techniekproviders. Juist veel MKB-ers en ZZP-ers maken deel uit van de achterban van het BDVC en maken gebruik van de gedeelde faciliteiten. Ook ECP zal het eigen netwerk inzetten om kennis van toepassingsmogelijkheden van linked data in andere sectoren te vergroten en zal met platformleden samenwerken om de bekendheid van linked data onder bestuur en management te vergroten.

Via de website Platformlinkeddata.nl blijf je op de hoogte van de platform activiteiten. Voor een terugblik op de bijeenkomst van 7 maart kan je de nieuwsbrief bekijken.

De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland op:

13 april 2017  | Werkgroep Linked Bier  |  Haarlem
18 april 2017  | Inspiratiesessie Kadaster |  Apeldoorn
19 april 2017  | Creating Shared Value with Big Data |  Amsterdam