Proof of concept informatiemodel Omgevingsdocumenten

Logo omgevingswet
11 oktober 2017

Begin september hebben de Omgevingswet teams die werken aan het informatiemodel en aan de registratie en beschikbaarstelling van omgevingsdocumenten een Proof of Concept afgerond. Het huidige concept informatiemodel is in deze praktijkproef onderzocht op haar toepassing voor de verwerking in het proces van bekendmaken- en beschikbaar stellen bij KOOP en in het Register Omgevingsdocumenten bij het Kadaster. 

Belangrijkste conclusie is dat het informatiemodel grosso modo toepasbaar is voor de verwerking in de Landelijke Voorziening. Uit de proef zijn concrete verbetervoorstellen gekomen, die nu verwerkt worden in een volgende versie van het informatiemodel. Naast deze inhoudelijke aandachtspunten, is als belangrijke aanbeveling uit de proef gekomen dat het informatiemodel ook wordt getoetst in de aanleverketen vanuit de bevoegde gezagen. Dit is direct opgepakt en de evaluatie van deze praktijkproef verwachten we in november 2017.

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van deze standaard of de werking ervan, dan kunt u die online bij ons melden. Wij registreren alle vragen die via dit formulier binnenkomen en koppelen het antwoord aan u terug. Op termijn maken wij op basis van deze lijst een overzicht beschikbaar met de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Algemene vragen over het DSO of de implementatie van de Omgevingswet kunt u stellen via het informatiepunt van Aan de Slag met de Omgevingswet.

 

Gerelateerd nieuws