Provero bijeenkomst: Met de nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl richting de Omgevingswet!

tijdens de themabijeenkomst van Provero werd het vernieuwde ruimtelijkeplannen.nl gepresenteerd
20 december 2018

Op dinsdag 11 december organiseerde Provero een thema bijeenkomst bij het Kadaster in Apeldoorn. De middag stond in het teken van het lanceren van de nieuwe website en viewer van de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl en het nieuw ontwikkelde kwaliteitsdashboard voor de data van Ruimtelijkeplannen.nl.

Lilian Waaijman van Geonovum toonde de resultaten van het project ‘Data op orde’, een gezamenlijk project van Geonovum, het Kadaster en het Informatiehuis Ruimte. Vanuit de helpdesk van de RO Standaarden zijn alle bronhouders persoonlijk benaderd over de kwaliteit van de data die op Ruimtelijkeplannen.nl zijn geplaatst. Dit is gedaan aan de hand van de onderwerpen:

  • Beschikbaarheid planonderdelen
  • Gebruik juiste plantype
  • Planstatus / Dossierstatus
  • Locatie
  • Vervallen / verouderde data

In september 2017 zijn de eerste analyses gedaan. Om te onderzoeken of de bronhouders hun data op orde hebben gebracht naar aanleiding van de eerste ronde en om iedereen nogmaals te stimuleren zijn bronhouders in december 2018 een tweede keer benaderd. Het goede nieuws is dat steeds meer data op orde is. Om bronhouders vanaf 2019 te helpen om zelf te inventariseren in hoeverre hun planvoorraad klaar is voor de toekomst van de Omgevingswet, is een kwaliteitsdashboard ontwikkeld.

Merijn Kerlen van het Kadaster lichtte de ontwikkeling van het kwaliteitsdashboard van Ruimtelijkeplannen.nl toe. Het dashboard laat zien op welke onderwerpen de analyses zijn uitgevoerd. Aan de hand van de meldingen wordt aangegeven bij welke plannen de fouten of aandachtspunten zitten. Raadplegen van het dashboard gaat via ‘MijnKadaster’. Via de beheerder van MijnKadaster binnen uw organisatie kunnen bronhouders worden gemachtigd om gebruik te maken van het dashboard.

Vervolgens presenteerde Cara Dekker van het Kadaster de nieuwe website en viewer voor Ruimtelijkeplannen.nl. Belangrijk doel bij de vernieuwing was om de viewer gebruiksvriendelijker te maken voor de raadpleger. Hiervoor is de keuzehulp bij de bestemmingsplannen in het leven geroepen. Deze helpt de raadpleger om voor het juiste plan te kiezen op een locatie. Verder is het beeld rustiger geworden. Voor de professionele raadpleger zijn de extra functionaliteiten er ook nog steeds, maar zij moeten iets verder doorklikken. De nieuwe website is 11 december live gegaan.

Met een demo van de nieuwe viewer door Michiel van Heek van het Kadaster sloot de bijeenkomst af. In de demo werden een aantal casussen doorlopen. Zo laat de keuzehulp zien en hoe je als professionele gebruiker via ‘zoeken op kenmerken’ specifiek kan zoeken op basis van een aantal keuzes. Bij de ontwikkeling van deze keuzehulp zijn ook resultaten van het project ‘Data op Orde’ verwerkt. Zo wordt bij ‘status gegevens’ van het plan de planstatus en dossierstatus weergegeven. Als deze niet kloppen dan verschijnt er ‘geen status’. Met de inwerkingtreden van de Omgevingswet waarbij alle bestemmingsplannen van rechtswege het tijdelijk omgevingsplan wordt, is het van belang om hierbij de planstatus en dossierstatus goed op orde te hebben.

De middag werd afgesloten met de presentatie van een glossy magazine van het 10-jarige bestaan van de RO Standaarden. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan één van de oprichters van Provero, Arie Duindam.

Gerelateerd nieuws