Quick scan Europa en data-infrastructuur fysieke leefomgeving

30 juli 2020
yinyang van digitale transformatie, duurzame leefomgeving

“In 2024 is de Nederlandse INSPIRE-infrastructuur de basis voor het beantwoorden van de pan-Europese vraag naar geo- en milieu-informatie. Hiermee draagt INSPIRE bij aan het versterken van het klimaat- en milieubeleid. Europese en internationale instanties halen kwalitatief hoogwaardige INSPIRE-data bij de Nederlandse dataproviders (en vice versa). De vraag naar gegevens wordt daarbij leidend, daarom wordt bij het harmoniseren van gegevens prioriteit gegeven aan gegevens waar vraag naar is”.

Dit is de visie van waaruit Nederland vorm geeft aan de verdere ontwikkeling van INSPIRE. Het nationale INSPIRE-programma loopt eind 2020 weliswaar af; de digitale ontwikkelingen voor milieu en klimaat in Europa gaan onverminderd door. Het afsprakenstelsel en organisatorische netwerk dat INSPIRE heeft opgeleverd is één van de tandwielen die de Europese digitale transformatie vormgeeft. Conform de door de stuurgroep INSPIRE geformuleerde visie, wil Nederland ook na 2020 inzetten op het benutten van de INSPIRE-infrastructuur. 

Om daarbij de prioriteiten te kunnen bepalen voor de nabije toekomst, is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een quickscan uitgevoerd. Deze quick scan geeft antwoord op de vraag welke Europese initiatieven en ontwikkelingen van invloed zijn op de INSPIRE data infrastructuur en andere geodata infrastructuren in Nederland. Daarnaast brengt zij in beeld welke Europese initiatieven helpen om stappen te zetten richting de gewenste vraaggestuurde geodata infrastructuur voor de fysieke leefomgeving.

Bekijk de quicksan

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.