Rathenau brengt rapport Waardevol digitaliseren uit

model digitalisering door Rathenau
26 juni 2018

Tijdens het VNG congres van 2018 is de publicatie Waardevol digitaliseren van het Rathenau Instituut verschenen. Dit essay kijkt, vanuit het perspectief van lokale bestuurders, naar digitalisering.

Onderwerpen die worden aangestipt zijn bijvoorbeeld: Hoe geef je als bestuurder op een maatschappelijk verantwoorde manier richting aan technische innovatie? Wat zijn de (on)mogelijkheden van digitale technologie bij het versterken van de lokale democratie?  Ook gaat het essay in op hoe gemeenten zich steeds vaker presenteren als een platform voor innovatie en besteden de auteurs aandacht aan de inzet van digitale technologie om gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. In één van de intermezzo's in deze publicatie is het onderzoek van Geonovum naar spelregels voor data ingewonnen in de openbare ruimte opgenomen.