RO-Online overgedragen aan Kadaster en Geonovum

10 juni 2010
taart

Op 1 juni 2010 droeg Chris Kuipers, directeur-generaal Ruimte van het ministerie van VROM, het beheer van RO-Online over aan Kadaster en Geonovum. Vanaf 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht om ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via de landelijke voorziening RO-Online. Nu de invoering van de wet voltooid is, draagt VROM het beheer over.

Het Kadaster en Geonovum werken nauw samen in hun beheertaak. Het Kadaster is daarbij verantwoordelijk voor het systeem en zal per 1 juli ook de helpdesk RO-Online verzorgen. Geonovum verzorgt als beheerder van de RO Standaarden de contacten met het RO-werkveld. Hierdoor kunnen wij samen met het Kadaster de landelijke voorziening goed laten aansluiten op de behoeften van de gebruikers.

RO-Online is voor iedereen benaderbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.