Schuif jij aan in de werkgroep Plaatsbepalingspunten BGT?

screenshot plaatsbepalingspunten BGT
11 mei 2018

Deze zomer stemmen we het wijzigingsvoorstel voor IMGeo af met het werkveld. Eén van de onderwerpen die we daarin willen meenemen is het vraagstuk: Hoe om te gaan met Plaatsbepalingspunten. We nodigen je van harte uit om met ons te werken aan een definitief voorstel dat we in het nieuwe IMGeo kunnen doorvoeren.

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leggen we gegevens over de herkomst en nauwkeurigheid van een coördinaat van een wegdeel, pand of paal vast in het Plaatsbepalingspunt (PBP). In de Landelijke voorziening BGT komen nu ongeveer 300 miljoen van die plaatsbepalingspunten voor. Bronhouders en gebruikers ervaren de plaatsbepalingspunten als last(ig): de plaatsbepalingspunten vragen veel opslagcapaciteit en doorlooptijd bij controle en verwerking, de uitwisselbestanden zijn groot en er wordt relatief veel niet relevante informatie meegeleverd, omdat er geen einddatum zit op de punten en er geen administratieve koppeling is tussen object en plaatsbepalingspunt.

Oplossingsrichtingen

Begin 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar wat een meer effectieve en efficiënte werkwijze zou kunnen zijn rond plaatsbepalingspunten. Daarbij zijn vier werkwijzen als meest kansrijk naar voren gekomen.

  1. Alleen plaatsbepalingspunten opnemen voor de harde topografie: wegen, panden e.d.
  2. Alleen plaatsbepalingspunten opnemen voor ingemeten punten
  3. Herkomst en kwaliteit koppelen aan een object in plaats van aan een coördinaat.
  4. Combinatie van 1 en 3.

Dus moeten we iets vinden van…

De discussie rondom plaatsbepalingspunten kan daarmee worden ingeperkt tot 3 heldere vragen. Moeten we de gegevens over herkomst en kwaliteit in de BGT koppelen:

  1. aan alle topografie/objecten of alleen de harde topografie (wegen, panden e.d.)?
  2. aan elk coördinaat of per object?
  3. en als per coördinaat: aan àlle coördinaten of alleen aan de ingemeten punten?

Wil jij meewerken?

We willen deze vragen in een werkgroep bespreken om gezamenlijk tot één voorstel te komen voor het koppelen van gegevens over herkomst en kwaliteit aan objecten in de BGT. Dit voorstel willen we dan meenemen in de nieuwe versie van IMGeo, waarvoor deze zomer het wijzigingsvoorstel met het werkveld wordt afgestemd. Wil je aan deze werkgroep meedoen? Meld je dan hieronder aan.

AANMELDEN

Zie ook het onderzoek naar Plaatsbepalingspunten

Gerelateerd nieuws