Sprintreview Bestuurlijke Gebieden DiSGeo 3 mei

06 mei 2022
logo disgeo

Gegevens over bestuurlijke gebieden zijn in verschillende Basisregistraties opgenomen. Elke Basisregistratie doet dat op zijn eigen manier: met eigen identificaties en eigenschappen. Om te zorgen voor meer consistentie en samenhang in gegevens over bestuurlijke gebieden, werken het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum in 2022 aan een integraal model voor Bestuurlijke Gebieden. 

Bestuurlijke gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen. Ook de grenzen op zee die de maritieme zones ruimtelijk afbakenen beschouwen wij als onderdeel van de bestuurlijke gebieden.

In het kader van DiSGeo werken we nu aan een model dat moet zorgen voor consistentie in gegevens over Bestuurlijke Gebieden. Dit moet bijdragen aan een eenduidig beeld van Bestuurlijke Gebieden bij gebruikers van deze gegevens als vergunningverleners, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en veiligheidsdiensten.

Openbare sprintsessies

Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang, organiseren we eens in de vier weken, op dinsdagmiddag, een review van de doorlopen sprints.  Deze sessies staan gepland op 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus (onder voorbehoud) en op 20 september.

De laatste sprintreview vond plaats op 3 mei. Alle documentatie van deze sprint en voorgaande sprints zijn te bekijken op de Sprintpagina Bestuurlijke Gebieden.

Wil jij ook graag online aanschuiven bij een sprintsessie? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar disgeo@geonovum.nl

Gerelateerde standaarden
Doorontwikkeling in Samenhang - DiSGeo

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.