Technical Guidance INSPIRE Download Services 3.0

ananas
14 juni 2012

De datasets van de eerste INSPIRE-thema's (annex I en II) zijn in 2011 als viewservices beschikbaar gesteld. Omdat deze in 2012 als downloadservice beschikbaar moeten komen, is gisteren de Technical Guidance voor INSPIRE Download Services versie 3.0 gepubliceerd op de website van INSPIRE.

Een korte vergelijking van de eisen van de definitieve versie van de TG Download Services (3.0) met de eisen uit de Release Candidate 3.0 levert de volgende punten op:

1. Atom bevat wijzigingen, voornamelijk een paar extra eisen, zoals paar nieuwe elementen, verplaatsing van Metadata verwijzingen en nadere invulling/detaillering van enkele attributen. Impact is niet groot, maar vraagt wel aanpassing van alle reeds gemaakte Atom feeds.
2. Verbeterde specificaties voor OpenSearch (hoort bij Atom), is nu redelijk goed te implementeren.
3. WFS nagenoeg geen aanpassingen.

De onderwerpen die in paragraaf 3.5 zijn benoemd, worden in de nabije toekomst in de Technical Guidance (verder) uitgewerkt. Daarom zal deze 3.0 versie in de toekomst nog upgrades krijgen. Mocht u nog vragen hebben over de Technical Guidance, dan kunt u terecht bij de INSPIRE helpdesk of u kunt langskomen op een van de inloopspreekuren op de maandagochtend.
 

Gerelateerd nieuws