Technische implementatiebestanden RO Standaarden 2012 beschikbaar

wro
18 juli 2012

10 juli zijn een aantal technische implementatiebestanden voor de RO Standaarden 2012 aangepast en opgeleverd. Deze documenten worden door softwareleveranciers gebruikt om de Standaarden in hun producten te verwerken. De volgende documenten zijn opgeleverd:

Schema IMROPT2012

Een nieuw lokaal Schema dat geldig is vanaf 22 juli 2012. De Update is ten gevolge van de wijziging in Xlink referentie van OGC naar W3C.Het zip bestand IMROPT2012-v1.0.0.1 is voorzien van een readme.txt met nadere toelichting

Symboolcodelijst IMRO

Een typefout die is rechtgetrokken: Symbool met name ES005 en property ES004.  De property is gewijzigd naar ES005 zodat name en property weer overeenkomen.
Beleidsrollijst
In IMRO worden de attributen Rol en Thema gebruikt. Voor Rol is nu een nieuwe lijst gemaakt. De beleidsrollijst is gemaakt na analyse van bestaande plannen/ visies met de daarin opgegeven rollen.

Themalijst

De lijst van Thema is een uitbreiding op de bestaande lijst die in de IMRO implementatiebestanden als XSD te vinden. Het betreft vier nieuwe thema's: sociaal, economie, ecologie en duurzaamheid.

Functielijst SVBP

Het Rijk heeft het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) vastgesteld. In de regels zijn concrete aanwijzingen gegeven: welke informatie moet op welke wijze in een bestemmingsplan worden opgenomen. Militaire zaken zijn daarbij bewust gekoppeld aan maatschappelijk. De functielijst sluit hierop aan. Zowel het xsd als een pdf van de functielijst zijn beschikbaar.

De nieuwe implementatiebestanden zijn beschikbaar in het dossier RO Standaarden.

Ook de documenten van de facultatieve standaarden STRI2006 en PRPCP2008 zijn aangepast. De laatste versie van STRI2006 bleek niet goed aan te sluiten op de PRPCP2008. Bij STRI2006 hoort verder een schema dat nu aansluit op het STRI2006 document en de PRPCP. Ook deze documenten vindt u online in het dossier RO Standaarden

Gerelateerd nieuws