Tussentijdse oplevering - update conceptueel informatiemodel Omgevingswet

update conceptueel model omgevingswet
18 april 2019

Op 17 april 2019 is een update van het Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW) verschenen. Daarnaast is het toelichtend document Informatiemodel Omgevingswet, van plan tot publicatie gepubliceerd. De bijgewerkte documentatie is niet in consultatie. Je vindt deze documentatie op Github

Vragen over deze documentatie kun je stellen aan onze helpdesk, of volg de implementatievraagstukken op Github.  

Gerelateerd nieuws