Uitrol Nijmeegse Smart Emissions in Nationaal Smart City Living Lab

ondertekening
09 juni 2017

Naast ‘zicht’ door camera’s zijn ‘reuk’ en ‘gehoor’ de zintuigen van de stad die ons veel over de leefomgeving vertellen. Dat is in het prijswinnende project Smart Emission in Nijmegen gebleken. Het project dat de basis vormt van een uniek programma waar zeven steden aan deel gaan nemen: het Nationaal Smart City Living Lab dat 8 juni werd afgetrapt op de pier in Scheveningen.

In de afgelopen jaren is er in veel gemeenten ervaring opgedaan met smart city activiteiten. Sommige pilots slaagden en sommige minder of niet. Ongeacht de uitkomsten van de pilots, is het delen van de opgedane kennis in dit nieuwe terrein waardevol. Die stap wordt gezet in het Nationaal Smart City Living Lab. In deze samenwerking tussen diverse steden, brengt elke stad een praktijkcase in waarbij het (zelf) meten van de leefomgeving door de burger centraal staat. Deelnemende steden krijgen training, workshop, programmamanagement en de beschikking over sensoren. Naast lokale opgaven krijgen ook nationale en internationale opgaven aandacht. Hiervoor ondersteunen organisaties als Geonovum, Kadaster, CBS, NEN en RIVM het programma.

Steden die deelnemen aan het programma Nationaal Smart City Living Lab zijn Breda, Dordrecht, Helmond, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer. De laatste plek in het programma is voor de winnaar van de verkiezing Slimste Stad van Nederland waar alle steden, behalve de 5 grootste, zich voor kunnen aanmelden op www.slimstestad.nl.