Update over de ontwikkeling van een ethische referentie

05 november 2020
drie personen maken een afweging

Hoe zorgen we ervoor dat technologie die we ontwikkelen ten dienste van de samenleving staat? Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden?  Om een handvat te bieden voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata, is het open platform GeoSamen | Wijs met Locatie eind 2019 gestart met een aanzet voor een ethische referentie.

Begin 2020 kwam een consultatieversie online van de ethische referentie voor het verantwoord gebruik van locatiedata. Inmiddels komt de publicatie van de eindversie in zicht: december 2020. Omdat we jullie graag meenemen in de stappen op weg daarnaartoe, geven we je graag een update.

We ontwikkelen de ethische referentie in vier stappen:

Stap 1: Het ontwerpen van een consultatieversie                                           -Voltooid-
Stap 2: Het verwerken van feedback op de consultatieversie                       -Voltooid-
Stap 3: Het verbeteren van de consultatieversie                                             -In behandeling-
Stap 4: Het publiceren en implementeren van de nieuwe versie                  -Binnenkort-

Op basis van de ontvangen feedback op de consultatieversie, nader onderzoek èn de ervaring vanuit werkplaatsen voeren we momenteel verbeteringen en herzieningen door in de consultatieversie. We hebben bijvoorbeeld de doelgroep beter gedefinieerd en stemmen vorm en inhoud af op de verschillende actoren in trajecten waar locatiedata worden gebruikt (opdrachtgever, projectleider, data specialist en eindgebruiker). Ook bakenen we de scope en status van de referentie beter af. We beperken ons en spitsen de referentie toe op het gebruik van locatiedata. We geven aan hoe deze referentie zich verhoudt tot andere, vergelijkbare instrumenten. Ook halen we wet en ethiek uit elkaar: in de update van de referentie vermelden we per principe welke wetten relevant zijn voor locatiedata.

Om de referentie praktischer te maken voor 'dagelijks gebruik' geven we voorbeelden van de waarden die we in de referentie aanhalen. We formuleren ontwerpprincipes en schetsen per doelgroep handelingsopties. Bovendien nemen we een overzicht op van relevante wet- en regelgeving en je vindt in de nieuwe versie straks een begrippenlijst waarin termen worden gedefinieerd.

Een overzicht en nadere toelichting op de wijzigingen die we doorvoeren, lees je in het voortgangsverslag. In december leveren we de nieuwe versie op. 

Lees het hele procesverslag

 

 

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.