Update Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten, voorbeeldbestanden en presentatiemodel

update TPOD
12 december 2019

Op 10 december 2019 is van een aantal onderdelen van de Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD) een nieuwere versie gepubliceerd.

De nu gepubliceerde bestanden zijn het eindresultaat van Program Increment 12 van het DSO-programma. De opgeleverde versies zijn allemaal gebaseerd op de 0.98-kern versie van september 2019. Wel zijn er nieuwe concepten doorgevoerd en aanpassingen van bestaande concepten verwerkt. De wijzigingen per document staan beschreven in de Toelichting oplevering TPOD-standaarden v0.98.Y-kern van 10 december 2019. Al deze documenten zijn te vinden op de STOP-TPOD pagina op de Geonovum website.

De volgende nieuwe documenten zijn nu beschikbaar:

 • TPOD AMvB en MR v0.98.1-kern
 • TPOD Omgevingsplan v0.98.1-kern
 • TPOD Omgevingsverordening v0.98.1-kern
 • TPOD Waterschapsverordening v0.98.1-kern
 • TPOD Projectbesluit v0.98.1-kern
 • TPOD Omgevingsvisie v0.98.1-kern
 • IMOW v0.98.2-kern
 • Waardelijst IMOW v0.98.2-kern
 • Begrippenlijst STOP/TPOD v.0.98.1-kern
 • Presentatiemodel STOPTPOD v0.98.1-kern
 • Symbolenbibliotheek STOPTPOD v0.98.1-kern
 • Symbolisatietabellen_TPOD_v0.98.1-kern

De voorbeeldbestanden zijn naar v0.98.3-kern gegaan om aan te geven dat ze technisch gebaseerd zijn op de laatste versie (v0.98.3) van de STOP-standaard van KOOP.

 • Voorbeeldbestand TPOD AMVB-MR v0.98.3-kern
 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsplan Gemeentestad v0.98.3-kern
 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsplan Hello DSO v0.98.3-kern
 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsplan Hillegom v0.98.3-kern
 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsverordening Gelderland v0.98.3-kern
 • Voorbeeldbestand TPOD Omgevingsvisie Rotterdam v0.98.3-kern
 • Voorbeeldbestand Projectbesluit Zuidasdok v0.98.3-kern
 • Voorbeeldbestand TPOD Waterschapsverordening v0.98.3-kern

Bekijk de pagina met actuele standaarden

Gerelateerd nieuws