Update Voorbeeldbestanden Omgevingswet beschikbaar

update voorbeeldbestanden STOP IMOP
20 februari 2019

Op 20 februari 2019 is een update van de voorbeeldbestanden STOP/IMOP gepubliceerd. Voorbeeldbestanden geven een indruk hoe de gestandaardiseerde digitale bestanden in het kader van de Omgevingswet eruit komen te zien. Ontwikkelaars kunnen de bestanden gebruiken om de werking van hun applicaties te toetsen.

In de 0.97.1.1 versie van de voorbeeldbestanden zijn door leveranciers gesignaleerde inconsistenties en fouten aangepakt en verbeterd. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldbestanden voor datacollecties, kenmerken, lvbb-berichten, Omgevingsverordening, werkingsgebieden en wijzigingsfragmenten. De gewijzigde voorbeeldbestanden vindt u in de map 'voorbeeldbestanden 0.97.1.1'. Zie ook de release notes.

Uiteraard horen wij het graag als u nog meer verbeterpunten ziet voor de voorbeeldbestanden. U kunt deze aan ons doorgeven via het Consultatieformulier

Gerelateerd nieuws