Update wijzigingsprotocol RO Standaarden

Wijzigingsprotocol
04 april 2019

Het wijzigingsprotocol beschrijft de manier waarop wijzigingen op de standaarden ruimtelijke ordening (RO) plaatsvinden. De RO Standaarden zijn bij wet vastgelegd met de ministeriële ‘Regeling standaarden ruimtelijke ordening’. Wijziging in de standaarden, van de aanpassing van een spreekwoordelijke komma tot een aanvulling met een nieuwe standaard (doorontwikkeling), kunnen door de verankering in de wet- en regelgeving en de vele type gebruikers niet zomaar worden doorgevoerd.

Omdat de laatste update van het wijzigingsprotocol in 2016 plaatsvond, is deze opnieuw gescreend op onjuistheden. Zo zijn er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd zoals de aanpassing van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK.

Bekijk het wijzigingsprotocol.

Gerelateerd nieuws